Početna Porodica Kutak za tate Da li tata može uzeti porodiljsko bolovanje?

Da li tata može uzeti porodiljsko bolovanje?

Porodiljsko odsustvo može početi 45 dana pre termina porođaja (na osnovu nalaza lekara), a najkasnije 28 dana pre termina porođaja. Kad trudnica dočeka tih 28 dana pre termina koji je određen za porođaj, odsustvo postaje obaveza i automatski se aktivira. S obzirom da je reč o odsustvu čiji je cilj zaštita trudnica, odnosno porodilja neposredno pre i neposredno nakon porođaja, majka je prvenstveni korisnik ovog prava.

Thi

Porodiljsko odsustvo traje ukupno tri meseca od dana porođaja, a na njega se nastavlja odsustvo radi nege deteta.

Otac porodiljsko bolovanje može koristiti samo u posebnim slučajevima kada majka napusti dete, usled smrti majke, izdržavanja zatvorske kazne ili kad je iz nekih drugih razloga majka opravdano sprečena da vodi računa o bebi (npr hospitalizacija usled bolesti i dr).

Međutim, po isteku ova tri meseca otac može preuzeti brigu o detetu.

Očevi na odsustvu radi nege deteta
Kako bi otac ostvario svoje pravo na odsustvo radi brige deteta, neophodno je da ga najpre majka prekine i vrati se na posao. Kao i da se partneri u pisanoj formi, međusobno usaglase oko odluke o korišćenju odsustva.

Ovakva praksa kod nas je još uvek retkost i tate se retko odlučuju da na sebe preuzmu brigu o bebi. Međutim, u pojedinim zemljama se odsustvo ovca radi nege deteta čak upisuje u biografiju i uvažava kao prednost kada se traži neki drugi posao.

Smatra se da je muškarac koji provede više od 60 dana sam sa detetom idealan kandidat za rad pod pritiskom i stresom.

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here