Početna Pitajte stručnjaka Savet stručnjaka: Nega i vaspitanje dece uzrasta do tri godine

Savet stručnjaka: Nega i vaspitanje dece uzrasta do tri godine

Medicinska sestra-vaspitač Aleksandra Batalov / aleksbatalov@gmail.com
Medicinska sestra-vaspitač Aleksandra Batalov / aleksbatalov@gmail.com

Prvi vaspitač deteta je roditelj. A prvo odvajanje od njega uglavnom predstavlja polazak u jaslice gde program vaspitanja i nege obavljaju medicinske sestre-vaspitači.

 

Polazeći od saznanja da je period do treće godine jedan od najburnijih perioda razvoja, uvažavajući individualne karakteristike svakog deteta a u skladu sa Opštim osnovama predškolskog programa, sestre-vaspitači planiraju i realizuju program vaspitanja i nege.

Foto: Guliver/Thinkstock
Foto: Guliver/Thinkstock

Vaspitni rad i nega ostvaruju se u okviru programskih aktivnosti (motornih, senzorno-perceptivnih, ritmičko-muzičkih, inteletualnih i jezičkih).

Vaspitni rad sa decom u vrtiću i uključivanje roditelja u program

U cilju što boljeg plana neophodna je saradnja između roditelja i sestre-vaspitača. Polazak u jaslice predstavlja stres zato je period adaptacije veoma važan. Roditeljima je bitno da steknu poverenje i sigurnost u sestre što je preduslov za bogatu saradnju.

Roditelji plan i program mogu obogatiti na različite načine (kroz različite sportske aktivnosti, društvene igre, svečanosti, posete roditelja grupi, učestvovanjem u planiranju i realizaciji različitih aktivnosti kao i učešćem u radu Saveta roditelja i roditeljskih odbora…)

Vaspitni rad sa decom ovog uzrasta ostvaruje se većim delom preko nege deteta. Kod beba i male dece svakodnevne aktivnosti kao što su pranje ruku, menjanje pelena, oblačenje, obroci koji predstavljaju osnov za učenje i uspostavljanje odnosa sa drugima. Sa roditeljima se planira boravak na svežem vazduhu i izlaganje sunčevim zracima, od čega deca imaju višestruku dobit.

Nega mališana u vrtiću

Nega podrazumeva i preventivnu zdravstvenu zaštitu koja je veoma važna. Deca pri upisu i posle bolovanja donose potvrde od lekara da mogu da borave u kolektivu. Medicinska sestra vaspitač zajedno sa koordinatorom za preventivnu zdravstvenu zaštitu svakodnevno prati zdravstveno stanje, a rast i razvoj periodično o čemu se vodi stroga evidencija.

Veoma je važna stimulativna vaspitna sredina u kojoj deca borave, jer deca uče svim čulima. Ona treba da je zanimljiva, adekvatna za samostalnu igru deteta, igru u manjoj grupi, za igru dece i vaspitača a i da ima “tihi kutak” gde dete može da se osami.

Sestra-vaspitač poštujući individualne karakteristike svakog deteta planira aktivnosti koje omogućavaju detetu da stiče iskustva otkrivajući sebe i svoju okolinu u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima. Svaka grupa ima pano za roditelje gde mogu videti mesečni i nedeljni plan aktivnosti, kao i sva obaveštenja, zato pozivamo roditelje da redovno čitaju i svojim učešćem obogate plan za dobrobit dece!

Dragi roditelji, videćete, divno je družiti se sa decom u vrtiću i pri tom činite sjajnu stvar kako za svoju ,tako i za drugu decu!

Imate neku nedoumicu? Pitajte u komentaru posta i vi našeg stručnjake a na vaša pitanja odgovara medicinska sestra-vaspitač Aleksandra Batalov.

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here