Šta je vantelesna oplodnja?

Šta je vantelesna oplodnja?

SHARE

Vantelesna oplodnja podrazumeva uzimanje jajne ćelije iz tela žene, njenu oplodnju u laboratorijskim uslovima i vraćanje oplođene jajne ćelije ili embriona u matericu, posle nekoliko dana od oplodnje.

trudnoca1 490x326 Šta je vantelesna oplodnja?

Pri ovom postupku jajnici žene bivaju stimulisani hormonima kako bi se dobio veliki broj jajnih ćelija i povećala šansa da posle vraćanja embriona u materičnu duplju dođe do razvoja normalne trudnoće. Dobijene jajne ćelije iz jajnika žene se stavljaju u laboratorijsku posudu u kojoj se nalaze posebni mediji, bliski po sastavu tečnosti u jajovodu, gde se jajna ćelija oplodi spermatozoidima koji su prethodno obrađeni u laboratoriji.

Laboratorijska posuda koja sadrži jajnu ćeliju i spermatozoide stavlja se u inkubator koji obezbeđuje permanentnu temperaturu identičnu telesnoj, gde dolazi do njenog spajanja sa spermatozoidom i započinjanja ćelijske deobe.

Posle tri do pet dana embrion se uvodi u materičnu duplju posebnim kateterima. Ukoliko dođe do implantacije embriona u materičnu sluznicu dolazi do trudnoće, koja se nadalje ne razlikuje ni po čemu od one do koje je došlo prirodnim putem.

Kada se opredeliti za vantelesnu oplodnju? Kada par prirodnom putem ne može da dođe do začeća i ako nijedan metod lečenja nije uspešan, pristupa se vantelesnoj oplodnji. Proces vođenja trudnoće nastale vantelesnom oplodnjom isti je kao i kod svake druge trudnoće koja je nastala na prirodan način.

NEMA KOMENTARA

Ostavi komentar