Početna Saglasnost i ovlašćenje za objavljivanje fotografija maloletnog lica

Saglasnost i ovlašćenje za objavljivanje fotografija maloletnog lica

JA _______________________ (ime i prezime roditelja ili staratelja)
prenosim na “Color Media International” DOO, Novi Sad, isključivo,
apsolutno i nepovratno pravo i odobrenje da raspolaže i koristi, bez
finansijske i bilo koje druge nadoknade, fotografije mog maloletnog
deteta, koje sam dostavio lično ili putem pošte, uz dopuštenje da
“Color Media International” može da uključi i druga lica i to:

Da “Color Media International ” DOO, Novi Sad, može da koristi,
odnosno da bez ograničenja objavljuje te fotografije ili njihove
fragmente u svojim izdanjima – časopisima i to “Moje dete” i “Moja
beba” koji su trenutno na našem tržištu kao i u kasnije pokrenutim, u
svrhu ilustrovanja, promocije i reklamiranja, kao i da koristi ime i
prezime mog deteta u vezi sa navedenim.

Ovim putem oslobađam odgovornosti “Color Media International” DOO,
Novi Sad, u vezi sa svim tvrdnjama i zahtevima koji mogu da
proisteknu iz upotrebe fotografija, kao što su, na primer, tvrdnje da
su fotografije pogrdnog sadržaja i da predstavljaju narušavanje nečije
privatnosti.

Ova saglasnost i ovo ovlašćenje oslobađa od odgovornosti pravne
zastupnike, licencirane subjekte i imenovana lica koja “Color Media
International” DOO, Novi Sad, odredi,

Pročitao sam gore navedeno i u potpunosti mi je jasan ovaj dokument.

Potvrđujem da sam roditelj , odnosno, staratelj imenovanog
maloletnika. U njegovo ime pristajem na gore navedene uslove.

RODITELJ ILI STARATELJ COLOR MEDIA INTERNATIONAL

___________________ __________________________