UČESNICI

 

Prof. dr Olivera Kontić

Prof dr Olivera Kontić Vučinić je zavšila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je stekla i zvanje magistra, a potom i doktora medicinskih nauka. Od 1991.godine zaposlena na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, gde je stekla zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva. Na klinici je obavljala poslove Šefa Jedinice terapije fetusa, a od 2010.godine kada je osnovan Odsek za perinatalnu i reproduktivnu genetiku i endokrinologiju KGA KCS, rukovodi njegovim radom. Od 1999.godine radi najpre kao asistent i docent, a zatim i profesor na Medicinskom fakultetu univerziteta u Beogradu. Stalni je predavač na predmetu ginekologija i akušerstvo na Visokoj medicinskoj školi VMA. Prof dr Kontić Vučinić je i direktor Škole ultrazvuka u ginekologiji, obstetriciji i reproduktivnoj medicini srpskog udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu i stalni predavač u Školi za perinatalnu medicinu. U okviru kontinuiranog usavršavanja u zemlji i inostranstvu boravila je godinu dana na postdoktorskim studijama iz feto-maternalne medicine na prestižnoj School of medicine, Yale University, New Haven, USA, gde je stekla i titulu Visiting professor. Autor i koautor u 162 naučne publikacije. Zbog svog značajnog doprinosa radu udruženja, 2013.godine je izabrana za Generalnog sekretara South East European Society of Perinatal Medicine.

 

 

dr Danijela Drašković

Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1994, a potom 2000. Specijalistički ispit iz interne medicine. Magistratrirala je 2010. a subspecijalistički ispit iz endokrinologije završila je 2012. Od 1996. radi na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Centar za lipidske poremećaje i kardiovaskularne komplikacije u dijabetesu, Kliničkog centra Srbije. Reiki terapeut postaje 2011. a od 2014. reiki učitelj. Od 2014. je zaposlena u Opštoj bolnici MEDIGROUP i u Specijalnoj bolnici za ginekologiju JEVREMOVA sa porodilištem.

 

 

 

dr Zorica Crnogorac

Osnivač i direktor bolnice je Dr Zorica Crnogorac. Ona je nakon završene specijalizacije iz ginekologije i akušerstva posvetila svoje lekarsko interesovanje lečenju bračnog steriliteta i tehnikama asisitrane humane reprodukcije. Usavršavala se u prestižnim evropskim centrima koji se bave IVF-om (Beč, Kopenhagen, London). ). Pararelno sa edukacijom, dr Crnogorac je pravila je plan za otvaranje prve privatne ginekološke bolnice u Vojvodini. Zamisao je bila da mogu mnogo više doprineti praveći sopstveni sistem nego uklapajući se u postojeći sistem(sa svim manama i nedostacima). Dr Crnogorac , 2006. godine osniva Specijalnu ginekološku bolnicu Genesis kao prva privatna ginekološka bolnica u AP Vojvodini, sa idejom da Genesis postane vrhunska ustanova za lečenje steriliteta i da omogućim uslove, kadar, tehničku opremljenost i rezultate lečenja kao u najboljim svetskim centima. Od 2009. godine bolnica je prepoznata kao referentna ustanova za lečenje steriliteta od strane Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Srbije, a na osnovu rezultata i visokog procenta uspešnosti vantelesne oplodnje. Član je evropskog (ESHRE) i američkog (ASRM) udruženja za humanu reprodukciju. Od samog početka rada, uvela je najsavremenije tehnike u ovoj oblasti a zbog svoje stručnosti i uspeha dr Crnogorac je više puta davala izjave za nacionalne medije i bila je učesnik je konferencije Baby Friendly 2014 Kombinacija uspeh u lečenju steriliteta kao i preduzetnički uspeh donose 2014. godine prestižnu nagradu Udruženja poslovnih žena Srbije - Cvet uspeha Žena zmaj. Po statistikama Genesis je ustanova sa najvećim procentom uspešnosti u 2013 i 2014 u okviru Nacionalnog programa za VTO. Stopa trudnoća u 2013 godini iznosila je 56,2 za sve starosne grupe u svim programima.Stopa trudnoća u prvoj polovini 2014 godini iznosila je 57,6 za sve starosne grupe u svim programima.Stopa porođaja se kreće između 79,7 i 80,5%. Prosečna starost pacijentkinja se povećava, pa je 2006 ona iznosila 31,7 godina da bi 2014 godine pacijentkinje u proseku imala više od 35 godina. Bez obzira na povećanje prosečne starosti pacijentkinja naša bolnica je zadržala uspešnost veću od 50%, a u nekim periodima ona se penje i do 60% Od početka rada do danas uz našu pomoć rođeno je više od 2000 beba, koje danas rastu i žive na svim kontinentima.

 

 

Prof. dr Vesna Kopitović

Vesna Kopitović, rođena je 21. marta 1966. godine u Novom Sadu od oca Lazara Ilića, po zanimanju lekara specijaliste ginekologa i majke Vere Ilić, po zanimanju profesora književnosti. Svoje školovanje završila je u Novom Sadu na Medicinskom fakultetu, te je diplomirala među najmlađima sa svojih 23 godine i sa visokom prosečnom ocenom od 9,73. Tokom studija aktivno se bavila naučno-istraživačkim radom, te bila autor u 6 studentskih radova koji su prezentovani u zemlji i van nje. Za postignut uspeh tokom druge, treće i četvrte godine studija primala je Univerzitetsku stipendiju grada Novog Sada, koja je dodeljivana najboljim sudentima Univerziteta. Tokom studiranja boravila je na Univerzitetskim Klinikama Nemačkoj i Holandiji. Poslediplomske studije upisala je 1989. godine, odmah po diplomiranju, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, smer neuroendokrinologija u trajanju od dve godine, a iste godine je primljena je u stalni radni odnos na Kliniku za ginekologiju i akušerstvo kao asistent u naučno-istraživačkom radu. Magistarsku tezu odbranila je 1994. godine iz oblasti steriliteta i asistirane reprodukcije pod naslovom: »Komparativne vrednosti prolaktina i estradiola u serumu i folikularnoj tečnosti kod stimulisanih ovarijalnih ciklusa žena u programu vantelesne oplodnje». Specijalistički ispit iz oblasti ginekologije i opstetricije položila je sa odličnim uspehom decembra 1995. godine. Doktorsku tezu iz oblasti steriliteta, pod nazivom: "Hormonski testovi i ovarijalni krvni protok u proceni ovarijalne rezerve kod infertilnih pacijentkinja", odbranila je decembra 2003. godine. U zvanje docenta izabrana je 2004. Godine, a u zvanje vanrednog profesora izabrana je marta 2009. godine. Aktivno je uključena u nastavni rad katedre za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i organizator je i subsepcijalističkih i doktorskih studija iz oblasti fertiliteta i steriliteta. Autor je i koautor u više od 150 naučnih i stručnih radova iz oblasti ginekologije i obstetricije koje je objavljivala u stručnim i naučnim časopisima, časopisima na sci listi, kao i aktivno prezentovala u zemlji i van nje. Organizator je i predavač u više od 30 edukativnih seminara iz oblasti kontinuirane medicinske edukacije, posebno iz oblasti ginekološke endoskopije i oblasti humane reprodukcije. Predavač po pozivu je bila u preko 30 naučnih skupova u zemljii van nje. Mentor je u 10 završenih i odbranjenih diplomskih studentskih radova, jednom magistarskom radu, kao i mentor u tri doktorske disertacije. Učesnik je u pet projekta, od kojih je u dva nosilac projekta. Urednik je i autor u 6 stručnih knjiga, udžbenika i monografija. Dobitnik je više nagrada i priznanja za naučne radove: njen studentski naučni rad iz oblasti radiologije je dobio prvu nagradu Univerziteta u Novom Sadu novembra 1986. godine, potom studentski rad u kome je ona mentor je proglašen za najbolji studentski rad u 2007. godini. Kao član grupe autora dobitnik je nagrade “Akademik Berislav Berić”za najbolji rad na ginekološko-akušerskoj sekciji 2007 godine i takođe kao član grupe autora dobitnik je nagrade za najbolji rad u Segedinu od strane Egon&Dizfalusy fondacije. Dobitnik je vredne nagrade u iznosu od 10.000 eura za 2003. godinu Evropskog udruženja za ginekološku endoskopiju (ESGE), donatora kompanije "Storz" i time stekla pravo na višemesečni boravak u jednom od najboljih centara za endoskopsku hirurgiju u Evropi. Ova nagrada se jednom godišnje dodeljuje mladjem lekaru specijalisti ginekologu iz Evrope. Bila je učesnik praktičnih i edukativnih seminara iz oblasti asisirane reprodukcije i ginekološke endoskopije u raznim zemljama širom sveta: Nemačka, Austrija, Kanada, Singapur, Italija, Mađarska, Belgija i druge. Pohađala i završila bazični i napredni kurs iz oblasti endoskopske hirurgije, te potom, po principu mentorskog rada stekla licencu za samostalno izvodjenje laparoskopskih operacija. Potom je završila kurs za trenere u Briselu Belgija, pod pokroviteljstvom Evropske Akademije za Ginekološku Endoskopiju (EAGE), te stekla mogućnost za rad kao trener na raznim edukativnim kursevima iz oblasti ginekološke endoskopije širom Evrope. Na Klinici za ginekologiju i akušerstvo od 1998. godine raspoređena je na Zavodu za humanu reprodukciju, te je od 2006. godine postala i Upravnik Zavoda za humanu reprodukciju. Na tom mestu započinje niz novih metoda i postupaka u lečenju bračne neplodnosti, te u okviru Nacionalnog programa za vantelesnu oplodnju Ministarstva zdravlja Republike Srbije, nosilac je programa i vodja tima za vantelesnu oplodnju na Klinici za ginekologiju i akušerstvo, koja je zabeležila odlične rezultate u ovoj oblasti. Od 11. jula 2012. godine postaje član Vlade Autonomne Pokrajne Vojvodine kao Sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. I dalje je zaposlena u Kliničkom centru Vojvodine kao specijalista ginekolog akušer sa svakodnevnim, vremenski skraćenim stručnim radom na Klinici za ginekologiju i akušerstvo, a potom volonterski obavlja dužnost Sekretarke za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Govori i piše engleskim, a služi se italijanskim jezikom, hobi su joj putovanja i muzika. Udata je za supruga Aleksandra, neuropsihijatra zaposlenog u Kliničkom centru Vojvodine, nastavnika Medicinskog fakluteta u Novom Sadu. Majka je jednog muškog deteta uzrasta dvadeset jednu godinu, studenta Prirodno matematičkog fakulteta, smera biologija.

 

 

Tereza Miljković

42 godine, vršnjačka savetnica za dojenje i veliki optimista. Od 1998. godine uči o dojenju, svakodnevno aktivno pomaže majkama u rešavanju nedoumica na koje nailaze pri dojenju u okviru stranice "Moja podrška dojenju" na socijalnoj mreži Facebook i u okviru svog web sajta www.superbeba.com. U stalnim je kontaktima sa više organizacija i pojedinaca koji su priznati i aktivni u ovoj sferi, a sve sa ciljem da svoje znanje usavršava kako bi se podigao procenat uspešno dojene dece. Dojenje je zlatni standard ishrane beba i dece i kao takvog ga treba poštovati i podržavati. Majka troje dece.

 

 

 

dr Zorica Živković

Doktor Zorica M. Živković je redovni profesor Medicinske akademije – US Medical School Beograd i zaposlena je u KBC Dragiša Mišović. Diplomirala je 1996. godine na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, i specijalizovala se za oblast pedijatrija. Usavršavala se u najeminetnijim zdravstvenim ustanovama u Evropi, kao što su Dečija klinika u Budimpešti, zatim Univerzitetska dečija klinika u Frankfurtu, Royal Brompton „King s College“ i „Great Ormond Street Hospital“ u Londonu, i u bolnici Armand-Trousssau u Parizu. Od 1994. godine je Član Svetskog i Američkog udruženja bronhologa; Član Evropskog udruženja za infekcije u pedijatriji ( ESPID) , Evropskog udruženja pedijatrijske intenzivne nege ( ESCIM) , Evropske Akademije za alergologiju i kliničku imunologiju ( EAACI ) , kao i Evropskog respiratornog udruženja ( ERS ) . Autor je mnogih naučno-stručnih radova u saradnji sa kolegama iz inostranstva, sa posebnim osvrtom na alergijsku astmu.

 

 

 

 

dr Dunja Crnogorac

Doktor stomatologije i diplomirani homeopata (LICH- London International school of homeopathy). Predavač u homeopatskom centru “Simmilimum” u Beogradu. Studije stomatologije je završila na Univerzitetu u Novom Sadu, gde živi i radi. Okrenuta ka prirodnoj i alternativnoj medicini, kao i proučavanju svih drugih načina i tehnika samopomoći, i pomoći ljudima kod zdravstvenih problema. Aktivan je član Udruženja za klasičnu homeopatiju „Hanemann“ od 1999.godine, gde zajedno sa kolegama promoviše Homeopatski pristup i dublje razumevanje raznih psiho-emotivno-fizičkih stanja i problema kod čoveka. Saradnik je mnogih časopisa i autor članaka o zdravlju: „Lepota i zdravlje“, „Bilje i zdravlje“,„Moja beba“.

 

 

Jelena Gajšek

Magistar Jelena Gajšek ,autorka i voditeljka modnog magazina „Stil“deo je tima Studija B sedamnaest godina. Završila je Petu beogradsku gimnaziju, a uporedo s radom na TV Studio B i Fakultet političkih nauka, odsek žurnalistika. Kao jedan od ukupno deset stipendista FPN-a, Irexa i BBC-a specijalizirala je novinarstvo u elektronskim medijima, sa inostranim profesorima na engleskom jeziku i time stekla međunarodnu novinarsku diplomu. Magistarske studije završila je na FPN-u, na smeru teorija kulture, a tema njene teze “Fenomen mode u medijima” čini je jedinim novinarom-modnim magistrom u zemlji. Uporedo s modnom emisijom na početku svoje karijere, radila je i u spoljno političkoj redakciji naše televizije, a tokom bombardovanja i kao direktni prevodilac inostranog programa. Prve novinarske korake načinila je u pisanim medijima gde je tri godine uredjivala modu u Dnevnom telegrafu. Modni sadržaji brojnih časopisa medju kojima su Jefimija, Evropljanin, DT magazin bili su njen zadatak. Jelena Gajsek dobitnik je ULUPUDUS-ove nagrade za doprinos kulturi Srbije kao i medjunarodne nagrade za regionalni razvoj mode. Svake godine od nastanka emisije stručni žiri i javnost proglašavali su je jednom od tri najbolja modna autora u zemlji. Udata je i majka troje dece.

 

 

 

Danijela Mledenović

Danijela Mladenović rođena je 25. novembra 1978. u Beogradu. Diplomirani je novinar, a od 2002. godine je u svetu novinarstva. Karijeru je započela na YU info kanalu, u jutarnjem programu, a od 2003. je na Studiju B kao član novinarske ekipe gradskog programa. Bila je i deo spoljnopolitičke redakcije Studija B, gde je pripremala i vodila vesti iz sveta. Ostvarila se i kao autor dve emisije,"Kompas" i "Chic", a pripremala je i vodila emisiju "Beograde, dobar dan". Ostvarila se i u ulozi reportera Studija B.Priprema i vodi vesti na sat, a od maja 2014. angažovana je i kao PR menadžer Studija B. Udata je i majka dve devojčice.

 

prim. mr sc. med. dr Dušica Jarić

Prim. mr sc. med. dr. DUŠICA JARIĆ specijalista za plućne bolesti, svoje znanje i dugogodišnje iskustvo posvećuje svakodnevno pacijentima obolelim od astme, alergijske kijavice, hronične opstruktivne bolesti pluća, edukaciji obolelih i radu na prevenciji ovih bolesti. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1991. godine sa prosečnom ocenom 9,68. Specijalistički ispit iz pneumoftiziologije položila sa odličnom ocenom 1997. god. U Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici bila je deo tima lekara Odeljenja za astmu sa alergološkom ambulantom. Na poslediplomskim studijama pohađala je nastavu iz kliničke imunologije i alergelogije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu: „Prednost primene bronhospazmolitika intermitentnim pozitivnim pritiskom u lečenju akutnih pogoršanja astme” odbranila 2002. godine. Član je Evropskog respiratornog udruženja koje joj je dodelilo nagradu za rad iz oblasti hronične opstruktivne bolesti pluća „ERS COPD Local Award 2001 Yugoslavia“. Usavršavala se u SAD kao za sada jedini doktor iz Srbije, stipendista Američke asocijacije za respiratornu negu (AARC International Fellow 2003-www.aarc-international fellowship). Od 2005. godine osnovala je privatnu lekarsku ordinaciju sa savetovalištem za astmu i alergisjke bolesti disajnih puteva. Udata i majka troje dece.

 


Aida Đedović

Aida Đedović rođena je 18. jula 1967. godine. Završila je andragogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bavi se novinarstvom od 1990. godine, a radila je u ”Politici”, na radiju i televiziji. Autorka je i voditeljka brojnih emisija. Trenutno je urednica Nacionalnog dnevnika Pink Televizije. Živi i radi u Beogradu. Mama je trinaestogodišnje devojčice.

 


Roksanda Babić

Diplomirani novinar-master, a trenutno je na doktorskim studijama iz komunikologije na Fakultetu za kulturu i medije. Na B92 radi od 2003. Počela je kao reporterka i voditeljka kratkih vesti. Bavila se uglavnom socijalnim temama i toplim ljudskim pričama. Poslednjih godina je prezenterka centralnih jutarnjih vesti. Vodila je i info-tejment šou „Stanje nacije“. Iako je karijeru počela na TV Politika kao voditeljka IT emisije Game Over, a posle bila stipendista RTS-a u projektu „Nova TV lica“, najviše voli rad u informativnoj redakciji. Adrenalin koji stvara rad na vestima za nju je nezamenjiv. Prošla je brojne treninge za reportere i prezentere koje su organizovali BBC, ECBJ, IREX, ANEM i RAI. Učestvovala je u radionicama o omladinskoj politici, civilnom dijalogu među različitim nacijama na Balkanu, kao i NATO integracijama, u organizaciji nevladinih organizacija sa područja bivše Jugoslavije. Pored televizijske karijere, radi i kao asistent na Fakultetu na kulturu i medije i pomaže u edukaciji budućih novinara i PR menadžera. Kondiciju održava treninzima u teretani.

 


Vesna Zečević

Viši nutricionista - dijetetičar, radi u predškolskoj ustanovi Dečji dani, opština Stari grad, Beograd već punih 19 godina Predsenik je strukovnog Udruženja nutricionista PUBeograda, predsednik Komisije za unapređenje ishrane dece sa specifičnim zahtevima i član Komisije za unapređenje higijene u PU Beograda. Učestvovala na mnogim stručnim skupovima čija je tematika bila pravilna ishrana dece.

 

 

 


Prim. mr sci. Med. Dr Snežana Lešović

Završila Medicinski fakultet i specijalizaciju iz pedijatrije. Oktobra 2004. odbranila magistarsku tezu pod nazivom Insulinske doze i metabolička kontrola dece i adolescenata obolelih od dijabetes mellitusa tip 1 i stekla zvanje magistra medicinskih nauka. Zvanje primarijus stekla 2012. godine. Radila u Medicinskoj školi, Centru za majku i dete i Neonatološkom odeljenju Zdravstvenog centra u Užicu. Od 2009. godine radi u Institut za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma „Zlatibor“, kde je načelnik u Centru za prevenciju i lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata. Član je: Udruženja pedijatara Srbije, Uudruženja za adolescentnu ginekologiju, Udruženja za dečju psihijatriju i mentalne poremećaje i Evropskog udruženja pedijatara endokrinologa (ESPE). Autor je radova iz oblati pedijatrije i endokrinologije. Aktivno učestvuje u stručnim skpovima u zemlji i inostranstvu.

 

 

 

Olivera Stefanović Stanković

Kroz rad sa klijentima i dvedesetdvogodisnje iskustvo u medijima, komunikacija je osnovni element sa kojim se susretala. Zadovoljstvo joj je raditi sa klijentima i stvarati uspešnu kampanju. Završila je Fakultet za trgovinu i bankarstvo smer ekonomija. Godine 1997. usavršavala se u školi za Public relations (PRA). Radila je na TV Politika, TV Palma, Yu Info, Kanal D, Radio Index, kao novinar i urednik, pisala za novine Argument. Novi pravac u karijeri započela je 2003. godine u magazinu „Mama i Trudnoća“, kada je pokazala inovacije u oblasti PR-a. Vrlo brzo je postala advetising director i na karakterističan način započela da uvezuje pr i advertising. Od 2008.godine karijeru je nastavila u izdavačkoj kući Adria media Serbia, gde je nakon godinu i po dana postala vođa advertising tima za print i online. Uporedo je radila na mnogim projektima kao sto su Beogradska Rolerijada, Dečiji sajam, Lady fair. TV karijera joj je pomogla da upozna mnoge ljude sa kojima i danas sarađuje, a projektima na kojima je radila i danas se uspešno realizuju. Smatra da „Lepa reč i gvozdena vrata otvara“, a optimizam i pozitivizam mnogo pomažu u radu.

 

 

 

Jasmina Milanović

Završila Filozofski fakultet, odsek psihologija 2005. godine. Ima bogato radno iskustvo, radila u Specijalnoj bolnici “Čigota”, Specijalnoj školi i Nacionalnoj službi za zapošljavanje u Užicu. Trenutno zaposlena u Osnovnoj školi u Užicu. Član je Društva psihologa Srbije. Autor je više stručnih radova, realizator više projekata i učesnik na stručnim skupovima. Naročito zainteresovana za rad sa decom sa poteškoćama socijalnom i emocionalnom razvoju.

 

 

Jelena Ševkušić

Rođena je 29.06.1968. u Užicu gde je završila 1987. Srednju pedagošku školu, 1992. diplomirala na Fakultetu za fizičku kulturu, Beograd. Na istom fakultetu 2007. magistrirala. Međunarodni je učitelj skijanja ISIA licenca od 2007. Od 1990. počinje sezonski da radi na tek osnovanom programu »Čigota» u Specijalnoj bolnici za tiroidnu žlezdu i metabolizam na Zlatiboru i učestvuje u njegovom osmišljavanju, a po diplomiranju ostaje do danas u ovoj Ustanovi. Radila je na poslovima profesora, koordinatora, i šefa programa. Uporedo je radila u Rehabilitacionom centru za kardiovaskularne bolesti na Zlataru, vodila više rekreativnih nastava u različitim odmaralištima i hotelima, učestvovala u mentorskom radu sa studentima Fakulteta i Više škole za rekreaciju i animaciju iz Beograda kao Ass Prof. Dr Dušana Mitića. Od 1995. Radi kao trener u plivačkom klubu »Čigota», a od 2011. kao trener u skijaškom klubu »Zmajevac».

 

 

Marija Barać

Dr Marija Barać je specijalista interne medicine i magistar endokrinologije, zaposlena u Klinici za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije i medicinski saradnik je NTC programa. Praktičar je transakcione analize Psihopolis Instututa. Mama dve devojčice.

 

 

 

 

 

 

Nedeljka Leš

Posle nekoliko spontanih pobačaja, suprug i ja odlučili smo se da ne gubimo vreme, živce i godine, te da potražimo pomoć stručnjaka iz oblasti vto-a. Posle prvog susreta sa timom bolnice Genesis, i dr Zoricom Crnogorac osećali smo se osnaženo da zakoračimo u nepoznato. Prvi put nisam imala potrebu da pretražujem na internetu rečenice koje bih čula pri svakom pregledu. Slušala sam savete dr Crnogorac, pila terapiju, hranila se raznovrsno, i što je najbitnije, izbegavala stresne situacije. Svakodnevna terapija u bolnici, bila je jedan mali ritual, kojem sam se radovala, zbog, uvek zabavnog ćaskanja. Osmeh, pozitivan odnos prema celokupnoj situaciji, i poverenje u tim lekara, mislim da su doprineli da danas grlim i ljubim dve male čupave glave. Negde u duši želim da verujem, da se odnos pacijent – bolnica, kakav smo imali ne dešava svima, medjutm, znam da grešim. Reč podrške i ohrabrenja postoji za svakog, a mislim da je to ono što donosi pola uspeha.

 

 

 

Maja Volk

Maja Volk je rođena 30. januara 1959. godine. Ima dve kćerke Teodoru i Milenu, i sina Mihaila. U bogatoj karijeri objavila je romane „Mrtve lutalice”, „Nesahranjene Marije”, „Predator”, dve naučne monografije, radio-drame, dve zbirke poezije, dve knjige za decu, knjiga „Kotlići su u paklu, u raju nema kuvanja”, „Rajsku hrana za živu decu i živahne roditelje” i „Kreativno pisanje”. Doktorirala je na Fakultetu dramski umetnosti. Za sebe kaže da joj se kao svestranoj umetnici skoro sve se dešavalo u nekoliko primeraka – talenti, greške, brakovi, deca, bolesti – i sada je sa dobro izučenom životnom školom spremna za nove izazove najmanje još stotinu godina. Dr Maja Volk je rođena u Beogradu, gde je diplomirala dramaturgiju na Fakultetu Dramskih umetnosti i završila postdiplomske studije. Objavljuje naučne radove iz oblasti teatrologije, filmske i pozorišne kritike i bavi se dramskim stvaralaštvom. Pisala je scenarije za televizijske drame, radio drame, igrane filmove, a skorijih godina se orijentisala na domen literature za decu i odrasle. Od 1992. godine predaje Filmski i tv scenario na FDU-u u Beogradu. Godinama radi kao radijski i televizijski voditelj.

prof. dr Aleksandar Ljubić

Aleksandar Ljubić je rođen 1958. godine u Beogradu, gde je završio školovanje, kao i poslediplomske, magistarske i doktorske studije Od 1986. na Kliničkom centru Srbije se zapošljava prvo kao pomoćnik direktora, a potom i kao direktor Klinike za Ginekologiju i akušerstvo. Trinaest godina bio je načelnik odeljenja carskih rezova i visokorizičnih trudnoća. Od 1995. počinje da radi na Medicinskom fakultetu u Beogradu kao asistent, docent a potom i vanredni profesor ginekologije i akušerstva. Profesor je i na DIU (Dubrovnik International University). Usavršavao se u SAD, Japanu, Velikoj Britaniji i Italiji. Rukovodilac je 10 međunarodnih i nacionalnih naučnih projekata i autor preko 450 članaka i oko 25 knjiga i poglavlja u njima. Član je uredništva u 6 stručnih časopisa. Potpredsednik je stručnog saveta Kliničkog centra i koordinator izgradnje nacionalnog biotehnološkog centra. Predsednik je Udruženja za ultrazvuk Srbije, osnivač i prvi direktor internacionalne i Škole za ultrazvuk "Ian Donald" Dugogodišnji je predsednik Republičke komisije za vantelesno oplođenje i potpredsednik Republičke komisije za perinatalnu medicinu. Član je međuodeljenskog odbora SANU za humanu reprodukciju.

 

 

 

Jovana Ružičić

U životu je radila mnogo toga: organizovala radnike u sindikat, pobeđivala na šahovskim takmičenjima, čistila kuće, obišla preko 50 zemalja, instalirala liftove, osnovala prvu feminističku organizaciju svog fakulteta, osnovala Međunarodnu srpsku organizaciju RAS u Vašingtonu, bila potpredsednica vašingtonskog ogranka Kongresa srpskog ujedinjenja, radila kao PR za eminentnu američku nevladinu organizaciju Environmental Working Group i Nacionalnu kampanju za bezbednu kozmetiku u Americi, ali i u Srbiji, u marketinškoj agenciji Leo Burnett i u Komercijalnoj banci. Pored svog angažovanja u Centru za mame, Jovana je i samostalna konsultantkinja za osnose sa javnošću i instruktorka javnog nastupa u okviru programa koji je sama osmislila. Jovana je živela jedanaest godina u Americi i pola godine u Indiji i vratila se u Srbiju u januaru 2010. godine zato što želi da živi u Srbiji. Malo pre povratka u zemlju, pokrenula je grupu Repats Serbia koja danas okuplja preko hiljadu visokoobrazovanih ljudi koji su živeli u inostranstvu i koji su se vratili u Srbiju. Magistrirala je odnose sa javnošću na Michigan State Univerzitetu gde je završila i specijalističke studije iz međunarodnog razvoja, a diplomirala je i žurnalistiku i psihologiju na Florida Atlantic Univerzitetu. Stručno se usavršavala iz oblasti međunarodnih odnosa na Georgetown Univerzitetu. Ideju za Centar za mame je dobila dok je živela u Americi gde su mame odlično organizovane i svesne svojih prava, dok su njene drugarice u Srbiji dobijale otkaze zato što su ostale u drugom stanju. Jovana veruje da je sve moguće, ali i da se svaki uspeh preko noći gradi godinama. Obožava Srbiju!

 

 

Aleksandra Novakov Mikić

Aleksandra Novakov Mikić, redovna profesorka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, subspecijalista perinatologije, rođena je u Novom Sadu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, gde je odbranila i magistarsku tezu kao i doktorsku disertaciju iz oblasti perinatologije. Specijalista je ginekologije i akušerstva od 1996. godine. Na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog cetnra Vojvodine radila je od 1992. do 2013. godine, u period od 2007. do 2011. bila je upravnica Klinike a od 2008. do 2011. članica Gradskog veća Grada Novog Sada zadužena za zdravstvo. U okviru interesovanja za užu naučnu oblast ultrazvučne dijagnostike, od 1995. do danas pohađala je mnoge internacionalne kurseve i stekla brojne diplome i priznanja iz primene ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu. Školovala se u Španiji, SAD, Mađarskoj a subspecijalizaciju iz fetalne medicine pohađala je na Kraljevskom koledžu u Londonu. Članica je brojnih domaćih i inostranih udruženja iz oblasti medicine i učesnica u nacionalnim, pokrajinskim stručnim komisijama iz oblasti medicine i visokog obrazovanja. Autorka je 4 priručnika i 5 monografija nacionalnog značaja, više od dve stotine naučnih radova. Jedna je od najcitiranijih autora iz oblasti medicinskih nauka na ovim prostorima. Organizatorka je nekoliko kurseva iz oblasti fetalne ehokradiografija i neurosonografije. Nosilac je tri pokrajinska projekta i istraživač u nekoliko republičkih i međunarodnih projekata i kliničkih studija. Udata je, majka dvoje dece. Zaposlena je u Poliklinici "Novakov et al." u Novom Sadu i na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na Katedri za ginekologiju i akušerstvo.

 

 

 

Prof Dr Feodora Popić Paljić

Prof Dr Feodora Popić Paljić je pedijatar- genetičar. Medicinski fakultet je završila 1972. godine u Novom Sadu, a poslediplomske studije iz Medicinske genetike 1976. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Specijalistički ispit iz Pedijatrije je položila 1982. godine. Magistrirala je 1987. godine. Doktorirala je 1992. godine. 1973. godine se zaposlila na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Novom Sadu. Od 1985. bila je načelnik Odeljenja za Medicinsku genetiku, od 2000. godine načelnik Centra za Medicinsku genetiku. Privatnu ordinaciju za genetiku i pedijatriju otvorila je 2004. godine. Za vanrednog profesora na predmetu Pedijatrija izabrana je 1999. godine. Za vanrednog profesora na predmetu Humana genetika je izabrana 2004. Na usavršavanju iz pedijatrije je bila u Sick Childrens hospitalu u Torontu u Kanadi, na usavršavanju iz humane genetike tri puta u Institutu G. Gaslini u Đenovi u Italiji i Wolfson Institutu i Kings College Hospitalu u Londonu. Autor je monografije Genetičko savetovanje, (izdanje Medicinskog fakulteta Novi Sad,1993.), jedan od autora Genetika u Pedijatriji u udžbeniku Pedijatrija, (Savremena administracija BGD, 1992.) i udžbenika Medicinska etika objavljenom iste godine, (Medicinski fakultet, Novi Sad), autor je udžbenika Humane genetike, objavljenom 2007., i dopunjeno izdanje 2011. godine, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Jedan je od autora Pedijatrijske propedevtike, izdate 2005. godine.

 

 

 

dr Ivana Mihić

Rodjena 1979. godine u Kikindi. Po osnovnom obrazovanju psiholog, porodični psihoterapeut. Magistarske i doktorske studije završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na kom je i zaposlena, trenutno u zvanju docenta. Istraživač je i nastavnik na predmetima iz oblasti ranog razvoja i porodičnih odnosa. Učesnik je velikog broja međunarodnih istraživačkih i primenjenih projekata u oblasti psihologije porodice, ranog razvoja, socijalne zaštite i brige o deci. Autor je preko 130 naučnih radova (monografija, priručnika, naučnih i stručnih radova). Edukator je na brojnim programima stručnog usavršavanja za profesionalce zaposlene u obrazovanju i socijalnoj zaštiti.

 

 

dr Vesna Marinković Mičić

Diplomirala 22. aprila 1977. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i sa 22. godine postaje najmlađi lekar u Jugoslaviji. Završava obavezni lekarski staž i asistira na brojnim operacijama na hirurškoj klinici VMA od 22. aprila 1977. godine do 22. maja 1978. godine. Od 22. maja započinje specijalizaciju iz anestezije i reanimacije i zapošljava se kao građansko lice (lekar) na VMA. 7. septembra 1982. godine polaže specijalistički ispit i stiče zvanje doktor specijalista za anesteziju i reanimaciju na VMA. -Predavač je i supervizor na VMA koja je postdiplomska ustanova od 1982. godine do 1990. godine Vrši obuku mlađih lekara koji dolaze na specijalizaciju anestezije, reanimacije i akupunkture širom bivše Jugoslavije. - Započinje učenje akupunkture na klinici VMA 5. juna 1983. godine Polaže ispit iz akupunkture i stiče pravo obavljanja kliničke prakse 15. januara 1985. godine. Od 15. januara 1985. godine do 1990. godine radi polikliničku terapiju kao doktor akupunkturolog na VMA, uz redovne obaveze doktora anesteziologa u operacionoj sali i šok sobi. - Učestvuje kao predavač 1985. godine na Prvom kongresu akupunkturologa (lekari zapadne medicine) sa temama: - Lečenje hipertenzije akupunkturom - Lečenje elefantijaze akupunkturom - Studijsko putovanje radi usavršavanja u SAD, Los Angeles 1989. godine: BO NG DAL KIM O.M.D. CA Santa Monica, Emperoris College of Traditional oriental medicine - Objavljuje prvu knjigu pod nazivom “Akupunktura” 1990. godine koja je napisana po zahtevu “Medicinske knjige” Beograd - Zagreb. - Registruje prvu privatnu doktorsku praksu u bivšoj Jugoslaviji sa sedištem u Beogradu i Dubrovniku 15. marta 1990. godine - Čuveni kineski časopis ZEMIN-ZIBAO objavljuje članak o privatnoj praksi doktorke Vesne Marinković Mičić u Beogradu 1990. - 1991 godine. - Peking - studijsko putovanje i usavršavanje 1990. godine, specijalistički kurs “Primena specijalnih tehnika u akupunkturi kod ass. prof. ZHOV YUNXIA N; dr WANG LING (INSTITUTE OF ACUPUNCTURE AND MOXIB USTIO N, CHINA ACADEMY OF CHINESE MEDICINE). - Njujork 1991. godine, usavršavanje ACUPUNCTURE OF NY, dr KNOCK - “tradicionalni pristup”, dr LILAN - “praktična primena akupunkture” - Postaje član 1990. godine Internacionalnog Univerziteta “THE OPEN INTERNATIO NAL UNIVERSITY”, Colombo, Shri Lanca koji je pod pokroviteljstvom UN i WHO, a predsedavajući je profesor sir ANTON JA YASURIJA . BIOGRAFIJA - Od 1990. godine do današnjeg dana stručni saradnik “Jutarnjeg programa” TV Studio B - Beograd, “Odgovori o zdravlju”, saveti o akupunkturi. - Recenzent je za udžbenik “Akupresura” 1992. godine. - Od 1992. godine do 1996. godine autor serije TV emisija pod nazivom RA VNOTEŽA DUHA I TELA na TV POLITIKA. - Formira asocijaciju lekara zapadne medicine koji se bave akupu- nkturom i postaje prvi predsednik srpskog udruženja akupunkturologa 1993. godine. - Od 1993. godine do 1998. godine stručni saradnik “Jutarnjeg beogradskog programa“ TV RTS-1 Beograd (odgovori o zdravlju i saveti o akupunkturi). - Madrid, od 1990. godine do 1994. godine, - studijska putovanja „Primena lasera u akupunkturi“, „Akupunktura u razvoju“. - Saradnik za medicinu “Naučnog programa” TV RTS-2 Beograd (1992 do 2006) sa temama: bol, laseri, san, akupunktura, aroma terapija, homeopatija, hormon rasta... - Kao saradnik pekinške Akademije i predsednik akupunkturologa Srbije, organizuje kurs i kongres zajedno sa prof. SHUE LI GO NGO M od 12 - 30. januara 1995. godine (teorijska nastava i mesec dana praktičnih vežbi). - Autor serije emisija o zdravlju i akupunkturi na TV AR T - Beograd (1994 - 2006). - Kao predsednik akupunkturologa Srbije organizuje seminar i kurs iz akupunkture 1996. godine. - Stručni saradnik za oblast medicine na TV SOS (1994 - 1997. godine) - Organizuje seminar i kurs akupunkture 1997. godine. - Objavljuje drugu knjigu 1998. godine iz oblasti akupunkture “Moderna akupunktura” koja predstavlja udžbenik po kome se obučavaju mladi lekari. - Stručni saradnik različitih emisija na temu zdravlja na TV Pink - Beograd - Autor serije emisija o zdravlju i akupunkturi TV Stankom – Beograd (1998. – 2006. godine) - Zajedno sa ing. Vladislavom Mičićem 15. juna 1999. godine patentira „INSTRUMENT ZA DETEKCIJ U I ODREĐIVANJE PRO VODLJI VOSTI AKUPUNKTURNIH KANALA“. Za ovaj pronalazak dobija zlatnu medalju na Međunarodnom sajmu inovacija u Beogradu. - Dr Vesna Marinković Mičić i ing. Vladislav Mičić 1999. godine dobijaju zlatnu medalju za ponalazak „VIŠEMLAZNI LASER ZA ISTOVREMENU STIMULACIJ U VEĆEG BROJA AKUPUNKTURNIH TAČAKA“ na Međunarodnom sajmu inovacija u Beogradu. - Od 1990. do 2001. godine stručni saradnik za medicinu i akupunkturu TV RTS-3, Beograd (serija emisija „Mozaik“) - Godine 2001. godine objavljuje knjigu pod nazivom „Odgovori o zdravlju“ koja predstavlja samo deo medicinskih odgovora datih u mnogobrojnim elektronskim i štampanim medijima. BIOGRAFIJA - Od 1982. do 2012. godine kontinuirano se bavi edukacijom obučava mlade doktore medicine, praktično i teorijski, u svom privatnom centru, na javnim seminarima, kursevima i kongresima. - Zajedno sa ing. Vladislavom Mičićem 24. marta 2000. godine patentira „INSTRUMENT ZA DETEKCIJ U I ODREĐIVANJE PRO VODLJI VOSTI AKUPUNKTURNIH TAČAKA I AKUPUNKTURNIH KANALA“. Stručni saradnik TV Palma – Beograd. Autor serije emisija o zdravlju i akupunkturi pod nazivom „Vitalis“ (2000 – 2005. godine). - Patentira zajedno sa ing. Vladislavom Mičićem „VIŠESTRUKI MAG NETNI BIO STIMULATOR ZA PRI - MENU U MEDICINI“ 5. avgusta 2004. godine. - Stručni saradnik za oblast medicine i akupunkture TV RTS – Beograd „Žikina šarenica“ (2004. – 2008.) - Član je predsedništva i predavač na Međunarodnom kongresu u Bratislavi, oktobra 2005. - Aprila 2006. godine Ženeva – učešće na sajmu inovacija zajedno sa ing. Vladislavom Mičićem. Izlažu jedinstvenu metodu lečenja multi-laserima. - Autor serije emisija pod nazivom „TV Ordinacija“ od septembra 2006. do kraja 2008. godine (emitovano na TV Studio B a do današnjeg dana i na drugim TV kanalima). - Juni 2006. godine postaje predsednik novoformiranog udruženja lekara za antiejdžing medicinu koje je pristupilo evropskoj asocijaciji EMAA i EZAM i postalo njihov sastavni deo. - Patentira sa ing. Vladislavom Mičićem „VIŠEMAG NETNI I VIŠEMLAZNI LASERSKI MEDICINSKI APARA T“ 20. jula 2006. godine. - Stručni saradnik iz oblasti medicine i akupunkture mnogobrojnih popularnih programa televizije, radio programa i štampanih medija sa čitavim serijama odgovora od 1990. do 2012. godine. - Dobija dozvolu za lekarsku praksu i primenu akupunkture u Švajcarskoj – Ženeva, 11. 12. 2006. godine. - Tokom 2007. i 2008. godine prakticira akupunkturu u Ženevi. - Vitalis postaje Licencirana specijalistička ordinacija sa dve licence 2008. godine: 1. Prvo za zapadnu medicinu kao (doktor specijalista anestezije i reanimacije) za akupunkturu. 2. Licencu za akupunkturu - Po trostrukom istraživanju javnog mnjenja, medija i žene o ženama, dobija prestižno priznanje i to dva puta 2002. i 2007. godine «Najvoljenija doktorka». - Dobija Zlatnu med alju 2009. godine za doprinos u medicini primenom jedinstvenih metoda lečenja multi-laserom u Ženevi na Internacionalnom sajmu intelektualnih svojina. - Dvadeset četiri godine vodi privatnu praksu u svom medicinskom centru Vitalis koji je najpoznatiji i najpriznatiji centar za akupunkturu.

 

 

Dr Slađana Velkov

Dr Slađana Velkov je rođena 1964. god u Skoplju. Odrasla je u Srbiji. Sada živi i radi u Saudijskoj Arabiji. Studirala je medicinu u Nišu i Skoplju gde je i diplomirala. Radila je za Ujedinjene Nacije u Makedoniji, kao lekar opšte prakse na urgentnom odeljenju u Vranju i u Kuvajtu kao lekar i menadžer za razvoj medicine. U zadnjih nekoliko godina, bavi se besplatnim obrazovanjem ljudi o samoizlečenju pravilnom ishranom i načinom života. Održala je preko 100 predavanja, radio i TV gostovanja u Saudijskoj Arabiji, Indiji, Srbiji, Makedoniji, Kuvajtu, Španiji, Bugarskoj i Australiji.

 

 

Dr sci. med. Ljiljana Abramović Savić

Dr sci. med. Ljiljana Abramović Savić, pedijatar, gastroenterolog i nutricionista rođena u Beogradu, medicinski fakultet, specijalizaciju i magistarski rad odbranila u Sarajevu, gde je na Klinici za dečije bolesti radila 21 godinu.Od 1992. godine zaposlena je na Institutu za majku i dete Novi Beograd, gde vodil Službu za ishranu zdrave i boledne dece. 1996. odbranila je doktorsku disertaciju, a od 2006. je u sistemu „Dr Ristić“, zatim „Medikgroup“, konsultant po pozivu za oblast gastroenterologije i ishrane dece. Kao pedijatar u dugogodišnjoj praksi vakcinisala više hiljada dece, prateći najnovije preporuke i istraživanja iz ove oblasti, kao i iz oblasti epiudemiologije. Imala sam sreću da u tom broju vakcinoisane dece nije bilo komplikacija koje su ostavile tragove na deci, odnosno štetne posledice. Kao mlad lekar doživela epidemiju morbila,  boravila u Indoneziji gde sam videla decu i mlade ljude koji su umirali, jer nisu bili zaštićeni vakcinama od tetanusa i dečije paralize (vakcinacija u Indoneziji nije obavedzna, vakcina se plaća a stanovništvo siromašno). Za vakcinaciju sam savremenim i kontrolisanim vakcinama sa promenom vremen vakcinacije ( kasnije započinjanje vakcinacije).

 


dr Božana Stepanov

Načelnik specijalističko – konsultativne službe. Diplomirala je 1993.godine na medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Stručni ispit je položila nakon obavljenog lekarskog staža, u junu 1994.godine. Od 1995.godine je započela je specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu Specijalistički ispit je položila januara 2000.godine. Nakon završene specijalizacije živi i radi u Italiji do 2003. godine. Nakon povratka u Srbiju osniva specijalištičku ginekološku ordinaciju u Inđiji. Kao specijalista ginekologije i akušerstva radi u Domu zdravlja Temerin, Domu zdravlja Bač i Domu zdravlja Bački Petrovac. Od 2008. godine u više navrata boravi i edukuje se u prvatnoj Izraelskoj bolnici Centrum asistovanej reprodukcie ISCARE u Bratislavi, Slovačka gde stiće prva znanja i započinje edukaciju iz oblasti lečenja steriliteta i fertiliteta. Od 2005. do 2014. godine zaposlena na radnom mestu specijalista ginekologije i akušerstva i šef Odeljenja Bulevar, Doma zdravlja Novi Sad. Od 2015. godine zaposlena na radnom mestu Načelnik specijalističko – konsultativne službe u Specijalnoj ginekološkoj bolnici Genesis, Novi Sad.


Sanja Radan

Nekada zaštitno lice RTS-a i Pinka, danas voditeljka na TV Prva, Sanja Radan spava u proseku šest sati zbog dve emisije koje trenutno radi - “Tačno u 9” i “Tačno u 1”, uživa u masažama i šetnji u prirodi, a odlaske u teretanu zamenila je trčkaranjem za decom.

 

 

 

 

 


Nataša Vukoje

Posle duge profesionalne sportske karijere, Nataša se posvetila sportskoj psihologiiji. Već 3 godine uspešno se bavi Rekonektivnim lečenjem i Rekonekcijom, što je svrstava u najuspešnije praktičare na našim prostorima. Kroz svoj rad propagira zdrav način života, što objedinjuje balans tela i duha. Osnivač je Wake UP koncepta koji ima za cilj postizenje energetskog balansa. Kao trener za lični razvoj, Nataša svakodnevno pomaže klijentima kroz individulani i grupni rad koji žele da unaprede kvalitet svog života. Kombinujući REKONEKCIJU, kao tehniku koja nas vraća svoj put i Wake UP radionice, Nataša spada u trenere koji vas vode ka promeni. Od 2013.godine samostalno uređuje sajt www.natasavukoje.com.

 

 

 


Prof.dr ALEKSANDRA KAPAMADŽIJA

Osim kliničkog rada iz oblasti ginekologije i akušerstva, kontinuirano radi na promociji savremene i efikasne kontracepcije, edukacijom zdravstvenih radnika, studenata i opšte populacije na tribinama, u medijima, u školama, na fakultetu, na akreditovanim edukacijama i kongresima. Bavi se najviše problematikom planiranja porodice i dečjom i adolescentnom ginekologijom koja podrazumeva i edukaciju mladih, seksualno prenosive infekcije, adolescentnu trudnoću i druge aspekte - Na čelu je tima projekta za uvođenje seksualnog obrazovanja u škole u Srbiji koje je pokrenuo Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Tim je sastavio program edukacije u vidu radioničarskog rada, sa holističkim pristupom, po principima preporučenim od WHO grupe za seksualnu edukaciju, napisao priručnik za đake i priručnik za edukatore. Tokom školske 2013/14, nastava „Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju“ je sprovedena u 10 srednjih škola Vojvodine, a 2014/15 se sprovodi u 64 srednje škole, sa sjajnim rezultatima. Učesnik i glavni istraživač u brojnim projektima - Učestvovala kao glavni istraživač u svom centru, u WHO multicentričnom istraživanju o medikamentnim abortusima, „Two mifepristone doses and two intervals of misoprostol administration for termination of early pregnancy: a randomised factorial controlled equivalence trial“ 2003/4. Trenutno učestvuje u projektu Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo koji se bavi prevencijom karcinoma grlića materice i promocijom HPV vakcinacije devojčica kao najboljim vidom prevencije- edukacija pedijatara i roditelja o HPV infekciji i potrebi vakcinacije putem predavanja, edukativnih tekstova i u medijima. Učesnik u više gradskih i pokrajinskih projekata, većinom u vezi sa zaštitom reproduktivnog zdravlja mladih. - Član je borda Evropske asocijacije za kontracepciju ESC od 2104. - Potpredsednik je Udruženja za dečju i adolescentnu ginekologiju Srbije, član Gradskog odbora za pronatalitetnu populacionu politiku, član Stručnog veća za medicinske nauke Univerziteta u Novom Sadu, član Pokrajnske stručne komisije za HIV (vertikalna transmisija) Urednik je i koautor Udžbenika „Ginekologija“ na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, praktikuma za studente iz ginekologije, urednik i glavni autor priručnika „Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju“ u sklopu seksualnog obrazovanja, koautor je „Priručnika za zdravstvene radnike i saradnike sa standardima rada u savetovalištima za mlade“, Nacionalnih vodiča za vodiča za bezbedni prekid trudnoće, Kliničke smernice za kombinovanu hormonsku i intrauterinu i urgentnu hormonsku kontracepciju. Kao bivši član Republičke stručne komisije za zdravstvenu zaštitu žena i dece, učestvovala u korekcijama protokola za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine. Koautor je brojnih radova koji su objavljivani u domaćoj i stranoj literaturi. Izlagala na naučnim skupovima kao pozvani predavač ili kao učesnik. Predavač kontinuirane medicinske edukacije iz oblasti ginekologije. Mentor brojnih diplomskih radova studenata, nekoliko mastera i jednog doktorata. Birana od strane studenata za omiljenog asistenta i profesora.

 

 

 

Profesor dr Milica Bajčetić

Profesor dr Milica Bajčetić, predsednik je Evropskog udruženja za unapredjenje perinatalne i pedijatrijske farmakologije (European Society for Developmental Perinatal and Paediatric Pharmacology; ESDPPP) sa sedištem u Leuvenu, Belgija. Glavni je istraživač FP7 Lena i istraživač na FP7 ESNEE i FP7 GriP projektima koje finansira Evropska komisija. Ovi projekti promovišu razvoj i istraživanje lekova kod dece i unapredjenje obrazovanja pedijatrijskih i perinatalnih farmakologa širom sveta. Medicinsko obrazovanje stekla je na Moskovskom državnom Univerzitetu a poslediplomsko obrazovanje iz bazične i kliničke farmakologije na Univerzitetu u Beogradu i La Sapienza u Rimu kao i Eppendorf Univerzitetu u Hamburgu. Udata je i majka dvoje dece.

 

 

 

Olga Stanojlović

Medicinski fakultet u Beogradu završila 1982.g. Specijalizaciju iz pedijatrije završila 1992.g. na Institutu za majku i dete. Zaposlena u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC Zvezdara, na odeljenju neonatologije, gde sam 10 godina bila šef odseka Intenzivne nege, a sada sam na mestu Načelnika Odeljenja neonatologije. Tokom radnog veka u porodilištu veliki mog angažovanja bio je usmeren na komunikaciju sa majkama, stvaranje uslova za zaista prijateljsku sredinu za majku i bebu (i oca), promociju i podršku dojenju. Osim aktivnog učešća na brojnim domaćim i evropskim stručnim skupovima učestvovala sam i u edukaciji medicinskih sestara,posebno u vezi dojenja (I Simpozijum sestara primarne zdravstvene zaštite, Seminari za patronažne sestre, Seminari za zdravstvene medijatorke). Majka dva tinejdžera.

 

 

Dr Mijat Savić

Dr Mijat Savić – pedijatar neonatolog Opšta bolnica Bel Medic. Obrazovanje Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1978. Specijalizacija iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1988. Subspecijalizacija iz neonatologije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1990. Radno mesto i radno iskustvo Dom Zdravlja ,,Nevesinje’’ kao lekar opšte prakse od 1978. do 1982. Regionalni medicinski centar ,,Dr Safet Mujić’’ u Mostaru od 1982. do 1992. Ratna bolnica 1992.-1994. Privatna lekarska ordinacija ,,Medical Trust’’ 1994.-2001. Republički zavod za zdravstveno osiguranje, direktor ustanove od 2001. do 2005. U Bel Medic-u od 2006. Posebna interesovanja Neonatologija, opšta pedijatrija